Skip to contents

This panel allows to query the ASVs in the database. Enter your sequence (you may include the fasta header) and press the Searchbutton. All ASVs in the database are searched (not only those from teh selected datasets or samples). By clicking a sequence in the ASV table (Fig. 1) you can display the distribution of this ASV in the samples selected.

You can change the number of sequences displayed by decreasing the similarity threshold (Fig. 2).Fig. 1: Query page with map of selected ASV

Fig. 1: Query page with map of selected ASVFig. 2: Query page after decreasing the similarity threshold.

Fig. 2: Query page after decreasing the similarity threshold.Test sequence

You can use the sequence below (from Micromonas) to test this functionality.


ACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCGTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGCAATAGTTTCTTTGGTGGTGTTTACTACATGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAATCCCGACTTCGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAAGACCGACCTCGTTCTGCGGTGAATCATGATAACTTCACGGACCGCATGGCCTCGCGCCGGCGGTGTTCCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGAGGCCTACCGTGGTGTTCACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATCGGGGTTTTTCAACTCTGATAATTGGAATGAGAACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTTAAGAGCGACCGGTCCGCCGTTTGGTGTGCACTGGTTGGTTTTAACTTCCTGTAGAGGACGTGCTCTGGGTTTAACGACCTGGACTCGGAGTCTACGTGGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCGGGCTTACGCTTGAATATTTCAGCATGGAATAACACTATAGGACTCCTGTCCTATTTCGTTGGTCTCGGGACGGGAGTAATGATTAAGAGGAACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGATGATTAGATACCATCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATTGGCGGATGTTAATTGATGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAAATAGTTGTACGCTACTCTTAGCGCAGCAACTTCTTAGAGGGACTATTGGCGTTTAGCCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAATGCAACGAGCTTATAACCTTGGCCGAAAGGTCTGGGTAATCTCCAAATTTCGTCGTGATGGGGATAGATTATTGCAATTATTAATCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGCGCTCGGACCGCGGCCTCTTGACGGTTCGCTGTCGATTGGCTGTGGGAAGTTCGTTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCA